Kim są słuchacze?

Słuchacze podcastów to głównie, według publikowanych badań, osoby z wyższym wykształceniem, pomiędzy 18 a 44 rokiem życia, mieszkający w większym mieście i zamożniejsi niż ogół społeczeństwa.

Miesięcznie w Polsce 27% ludzi słucha podcastów, a Polska jest na pierwszym* miejscu w Europie i na szóstym* na świecie pod względem przyrostu ilości słuchaczy.

*źródło: Voxnest, 2019

Dlaczego podcasty działają?

93% osób słucha całego lub większości odcinka, co w połączeniu
z informacją, że mediana długości pojedynczego odcinka w liczącym przeszło 700 000 kanałów katalogu Apple wynosi 38 minut 42 sekundy, świadczy o niespotykanej w innych mediach konsumpcji treści.

Spędzanie tak długiego czasu w jednym medium powoduje szybsze budowanie relacji, co jest niezastąpionym elementem w budowaniu świadomości marki. Ze względu na emocjonalne zaangażowanie w treści audio mózg zaczyna produkcję oksytocyny, co automatycznie powoduje wzmocnienie zaangażowania i zaufania wobec słuchanych informacji.

*W pytaniu ankietowany miał możliwość podania tytułów podcastów i na ich podstawie udzielał odpowiedzi – wynika z tego, że kanał, który ma wiernego słuchacza przynosi dobre efekty.

Współpraca z nami

Wspólne ustalenia

Na tym etapie ustalamy jak podcasty wpisują się w strategię firmy,
deklarujemy odbiorców wzorcowych, określamy cel kanału oraz jego temat i formę. Jeśli jest taka potrzeba przygotowujemy również kompleksowy branding.

Prace nad epizodami

Prace nad odcinkami mogą być w całości zlecone nam lub
wspólnie możemy wypracować najwygodniejszy system współpracy. Piszemy scenariusze epizodów, pomagamy wybrać prowadzącego, który może być z zewnątrz lub z wewnętrznych struktur organizacji, zapraszamy gości zewnętrznych konsultując wspólny kalendarz.

Kwestie techniczne

Zajmujemy się kompleksowo technicznymi kwestiami podcastu. Dopilnujemy nagrania i zadbamy o jego dobre brzmienie. Zrobimy montaż na najwyższym poziomie, który nie będzie jedynie połączeniem wstępu, treści odcinka i zakończenia. Nasze nagrania montujemy tak, aby wrażenia dla słuchacza były najpełniejsze. Wszysztko to opublikujemy i zadbamy o to, by podcast dostępny był we wszystkich kluczowych kanałach.

Pobierz wersję PDF